International, National

Nepal Players Record In T20

Players  Inns No’s  Runs  HS  Ave  100  50    Wkts  R/C  BB  Ave
Prithu Baskota* (1992) 1 0     9 9   9.00 0 0   2 7 2-7   3.50
Binod Bhandari* (1990) 6 1   77 32 15.40 0 0          
Anil Mandal* (1991) 3 0     7 5   2.33 0 0          
Gyanendra Malla* (1990) 10 2 232 48* 29.00 0 0   0 5    
Paras Khadka (1987) 12 1 160 47* 14.54 0 0   9 179 3-6 19.88
Pradeep Airee* (1992) 0                      
Subash Khakurel* (1993) 0                      
Sharad Vesawkar* (1988) 9 0   49 16   5.44 0 0   1 13 1-10 13.00
Basanta Regmi (1986) 11 3 136 33 17.00 0 0   14 203 3-11 14.50
Mehboob Alam (1981) 13 2 192 45 17.45 0 0   11 167 2-12 15.18
Binod Das (1983) 9 1   58 21   7.25 0 0   14 288 3-21 20.57
Sanjam Regmi (1982) 1 1     0 0*   0 0   8 131 3-19 16.37
Amrit Bhattarai* (1990) 1 0     0 0   0.00 0 0   5 26 3-16   5.20
Rahul Vishwakarma* (1992) 4 3     6 4   6.00 0 0   10 115 3-9 11.50
                         
Shatki Gauchan 4 2   25 17* 12.50 0 0   11 198 3-19 18.00
Dipendra Chaudhary 10 2 207 49* 25.87 0 0          
Paresh Lohani 6 0 127 45 21.16 0 0          
Mahesh Chhetri 8 4   56 10* 14.00 0 0          
Naresh Budayair 1 1   32 32*   0 0