Rashid Khan

Rashid Khan

Nepal Nepal Bowler

Photo